Menu

迪普马流量控制阀RPC1-16-CT-41

2019年8月11日 0 Comment

迪普马流量操控阀RPC1-16/CT/41由上海韦米机电设备有限公司供给,是韦米要点优势产品之一,所供产品确保原装***,假一罚十。韦米热忱欢迎您的来电,PC1-*/4M型阀是一种带压力和温度补偿的叠加式流量操控阀,其装置面尺度契合ISO 4401 (CETOP RP121H)规范。该阀能直接装置于契合ISO 4401-05 (CETOP 05)规范的电磁换向阀之下,并能便利完成液压回路执行机构的速度操控。该阀可供给6种流量调理规模,流量可到达30 l/min.液压油运用契合ISO 6743-4规范的矿藏液压油HL或许HM时,运用NBR密封。关于HFDR油液(磷酸南),运用FPM密封(代号V)。若运用其他油液,例如HFA,HFB. HFC等,请咨询咱们的技术部门。当作业油温高于80。C时,将会导致液压油和密封过快老化与蜕变.请注意坚持液压油安稳的物理和化学功能迪普马流量操控阀RPC1-16/CT/41RPC1-16/CT/41RPC1-22/CT/41RPC1-30/CT/41DS3-TA23/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-TB/10N-A230K1 电磁方向阀DS3-TB/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TB/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TB/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TB/10N-D24K1/CP 电磁换向阀DS3-TB02/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-TB02/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-TB02/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-TB23/10N-D24K1 电磁方向阀DS3-TB23/10N-D24K1 电磁方向阀DS3-TB23/10N-D24K1 电磁方向阀DS5-RK/12N-D220K1 电磁换向阀DS5-RK/12N-D220K1/CM 电磁换向阀DS5-RK/12N-D24K1 电磁方向阀DS5-RK/12N-D24K1 电磁方向阀迪普马流量操控阀RPC1-16/CT/41DS5-S1/10V-D24K1 电磁阀DS5-S1/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-S1/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-S1/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-S1/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-S1/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-S2/12N-A230K1 电磁方向阀DS5-S2/12N-A230K1 电磁方向阀DS5-S2/12N-A230K1 电磁方向阀DS5-S2/12N-D24K1 电磁方向阀DS5-S2/12N-D24K1 电磁方向阀DS5-S2/12N-D24K1 电磁方向阀DS5-S3/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-S3/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-S3/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-S3/12N-D24K1/CM 电磁换向阀DS5-S4/10N-A230K1 电磁阀DS5-S4/12N-A230K1 电磁方向阀DS5-S4/12N-D24K1 电磁方向阀DS5-TA/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-TA/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-TA/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-TA/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-TA/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-TB02/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-TB02/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-TB02/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-TB02/12N-D28K1 电磁换向阀DS5-TB02/12N-D28K1 电磁换向阀DSA3-TA/10N 气控方向换向阀DSC3-TA/10N 液控换向阀DSE3-A08/10N-D24K1 份额方向阀DSE3-A08/10N-D24K1 份额方向阀DSE3-A16/10N-D24K1 份额方向阀DSE3-A16/10N-D24K1 份额方向阀DSE3-A26/10N-D24K1 份额方向阀DSE3-A26/10N-D24K1 份额方向阀DSE3-A26/10N-D24K1 份额方向阀DSE3-C08/10N-D24K1 份额方向阀迪普马流量操控阀RPC1-16/CT/41DSE3-C16/10N-D24K1 份额方向阀DSE3-C26/10N-D24K1 份额方向阀DSE3-C26/10N-D24K1 份额方向阀DSE3-C26/10N-D24K1 份额方向阀DSE3-C26/10N-D24K1 份额方向阀DSE3G-A26/11N-E0K11/B 份额方向阀DSE3G-C16/10N-E1K11/B 份额方向阀DSE3G-C26/11N-E0K11/B 份额方向阀DSE3G-Z08/11N-E0K11/C 份额方向阀DSE5-A30/10N-D24K1 份额方向阀DSE5-A60/10N-D24K1 份额方向阀DSE5-A60/10N-D24K1 份额方向阀DSE5-A60/10N-D24K1 份额方向阀DSE5-C30/10N-D24K1 份额方向阀DSE5-C60/10N-D24K1 份额方向阀DSE5-C60/10N-D24K1 份额方向阀DSE5G-A60/10N-E0K11 份额阀DSE5G-C60/10N-E0K11 份额阀DSE5G-C60/10V-E0K11/B 份额方向阀DSE5G-C60/10V-E0K11/B 份额方向阀DSE5J-C80/10N-E0K11/C 份额方向阀DSH-2B2-04G 电磁换向阀DSH-3C2-04G 电磁换向阀DSH-3C6-04-G-TE-D2-30 电液换向阀DSP7-S1/10N-II/D24K1 电液换向阀DSP7-S1/10N-II/D24K1 电液换向阀DSP7-S3/20N-EE/D24K1 电液换向阀DSP7-S3/20N-EE/D24K1 电液换向阀DSP7-TA/20N-IE/D24K1 电液换向阀DSPE5J-C100/11N/EE/E0K11/C 份额方向阀DSPE7-C100/11N-II/D24K1 份额方向阀DSPE7-C100/11N-II/D24K1 份额方向阀DSPE7-C150/11N-II/D24K1 份额方向阀迪普马电磁阀 DS3-RK/10N-A230K1迪普马电磁阀 DS3-RK/10N-D24K1迪普马电磁阀 DS3-RK/11N-D24K1迪普马电磁阀 DS3-RK1/10N-D00迪普马电磁阀 DS3-RK1/10N-D24K1迪普马电磁阀 DS3-S1/10N-A230K1迪普马电磁阀 DS3-S1/10N-D00DS3-RK/10N-D220K1 电磁换向阀DS3-RK/10N-D220K1 电磁换向阀DS3-RK/10N-D220K1 电磁换向阀DS3-RK/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-RK/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-RK1/10N-D00 电磁换向阀DS3-RK1/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-RK1/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-S1/10N-A230K1 电磁换向阀DS3-S1/10N-A230K1 电磁换向阀DS3-S1/10N-D00 电磁换向阀DS3-S1/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-S1/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-S10/10N-D00 电磁换向阀DS3-S10/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-S10/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-S10/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-S2/10N-A230K1 电磁换向阀DS3-S2/10N-D00 电磁换向阀DS3-S2/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-S2/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-S3/10N-A230K1 电磁换向阀DS3-S3/10N-D00 电磁换向阀DS3-S3/10N-D00 电磁换向阀DS3-S3/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-S3/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-S3/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-S3/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-S3/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-S3/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-S4/10N-A110K1 电磁换向阀DS3-S4/10N-A230K1 电磁阀DS3-S4/10N-D220K1 电磁方向阀DS3-S4/10N-D220K1 电磁方向阀DS3-S4/10N-D24K1 电磁方向阀DS3-S4/10N-D24K1 电磁方向阀DS3-S4/10N-D24K1 电磁方向阀DS3-SA1/10N-A230K1 电磁方向阀DS3-SA2/10N-D24K1 电磁阀方向阀DS3-SB1/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TA/10N-A230K1 电磁换向阀DS3-TA/10N-A230K1 电磁换向阀DS3-TA/10N-D220K1 电磁换向阀DS3-TA/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TA/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TA/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TA/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TA/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TA02/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TA02/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TA02/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TA23/10N-A230K1 电磁方向阀DS3-TA23/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TA23/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-TA23/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-TA23/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-TA23/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-TB/10N-A230K1 电磁方向阀DS3-TB/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TB/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TB/10N-D24K1 电磁换向阀DS3-TB/10N-D24K1/CP 电磁换向阀DS3-TB02/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-TB02/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-TB02/10N-D28K1 电磁换向阀DS3-TB23/10N-D24K1 电磁方向阀DS3-TB23/10N-D24K1 电磁方向阀DS3-TB23/10N-D24K1 电磁方向阀DS5-RK/12N-D220K1 电磁换向阀DS5-RK/12N-D220K1/CM 电磁换向阀DS5-RK/12N-D24K1 电磁方向阀DS5-RK/12N-D24K1 电磁方向阀DS5-S1/10V-D24K1 电磁阀DS5-S1/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-S1/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-S1/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-S1/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-S1/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-S2/12N-A230K1 电磁方向阀DS5-S2/12N-A230K1 电磁方向阀DS5-S2/12N-A230K1 电磁方向阀DS5-S2/12N-D24K1 电磁方向阀DS5-S2/12N-D24K1 电磁方向阀DS5-S2/12N-D24K1 电磁方向阀DS5-S3/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-S3/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-S3/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-S3/12N-D24K1/CM 电磁换向阀DS5-S4/10N-A230K1 电磁阀DS5-S4/12N-A230K1 电磁方向阀DS5-S4/12N-D24K1 电磁方向阀DS5-TA/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-TA/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-TA/12N-A230K1 电磁换向阀DS5-TA/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-TA/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-TB02/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-TB02/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-TB02/12N-D24K1 电磁换向阀DS5-TB02/12N-D28K1 电磁换向阀